درنا بازیار


بیوگرافی:

نام و نام خانوادگی: درنا بازیار

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

سمت: کارشناس برنامه ریزی و نظارت راهبردی دبیرخانه هیأت امناء

کلیات وظایف و فعالیت‌های کارشناسان دبیرخانه

کارشناس یا کارشناسان دبیرخانه ( ترجیحاً وحسب تشخیص ریاست دانشگاه در دانشگاههای بزرگ ۲ نفر - در دانشگاه‌های کوچکتر یا دانشکده‌ها و مؤسسات یک تا دو نفر حسب نیاز) علاوه بر اجرای وظایف ودستورات ناشی از مسئولیت‌های مشاور و رئیس دبیرخانه دائمی می بایست از توان و آگاهی لازم جهت مباحث بودجه‌ای، مالی، قوانین و مقررات هیأت امناء، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‎های مربوطه و نیز آشنایی کامل با رایانه برخوردار باشند تا بتواند ضمن ارتباط و همکاری با واحدهای مختلف دانشگاه در ثبت و گزارش دهی داده ها، تنظیم جداول ونیز پالایش مصوبات پیشنهادی با انجام مطالعات کارشناسی و مطابقت با قوانین و مقررات مرتبط، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات و حضور کارشناسی در کمیته های تخصصی هیأت امناء تحت نظر و با مدیریت رئیس دبیرخانه اقدام نمایند. حداقل مدرک تحصیلی برای این مسئولیت کارشناسی می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >