دستور جلسه پیشنهادات مشترک پیشنهادات

7 دی 1398

دستور جلسه مشترک

دومین دوره دستور مشترك پيشنهادي  جلسات هيات امناي  دانشگاهها / دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني و موسسات وابسته كشور در سالجاري  در دسترس مي باشد.

شیوه نامه اجرایی دعوت و انتخاب حسابرس در دانشگاهها/ دانشکده ها/ موسسات وابسته وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

دستورات مشترک دور دوم جلسات هیأت امناء سال 1398

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.