وب کنفرانس آموزش کار با سامانه پیشنهادات دبیرخانه هیأت امناء برگزار شد/ گزارش تصویری

25 آبان 1398
برگزاری جلسه وب کنفرانس سامانه پیشنهادات دبیرخانه هیأت امناء مورخ 98/08/19

آموزش ثبت پیشنهاد‌ها در سامانه دبیرخانه هیأت امنای کلان مناطق به شکل وب کنفرانس برگزار شد.
این وب کنفرانس با شرکت معاونین و کارشناسان حوزه‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و به‌منظور آشنایی و آموزش با سامانه ثبت پیشنهاد‌های دبیرخانه هیأت امناء تشکیل شد.
پس از اتمام کارگاه آموزشی، شرکت‌کنندگان کلان مناطق به بحث، تبادل‌نظر و رفع ابهام پیرامون چگونگی ثبت پیشنهادت در سامانه دبیرخانه پرداختند.
وب کنفرانس آموزش ثبت پیشنهاد‌ها در سامانه دبیرخانه هیأت امناء با شرکت مدیران و کارشناسان دبیرخانه های هیأت امناء دانشگاههای کلان مناطق در سالن ابن‌سینای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد./گزارش تصویر
ی


 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.