برنامه های عملیاتی ابلاغی سال 98 جهت اجرا

1398/3/13 0:0

برنامه عملیاتی معاونت بهداشت

برنامه عملیاتی معاونت درمان

برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو

برنامه عملیاتی معاونت آموزش

برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات

برنامه عملیاتی معاونت فرهنگی و دانشجویی

برنامه عملیاتی معاونت طب ایرانی

برنامه عملیاتی دفتر پرستاری

برنامه عملیاتی معاونت اجتماعی

برنامه عملیاتی حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

برنامه عملیاتی معاونت برنامه ریزی و توسعه

برنامه عملیاتی حوزه آمار و فناوری اطلاعات

برنامه عملیاتی حوزه حراست

برنامه عملیاتی حوزه امور بین الملل

برنامه عملیاتی حوزه اورژانس

برنامه عملیاتی حوزه روابط عمومی

برنامه عملیاتی حوزه حقوقی و امور مجلس

برنامه عملیاتی حوزه مامایی

 


تاریخ بروز رسانی:   24 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >