مطالب آموزشی

1397/12/1 0:0

  فرآیند تدوین برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

  نحوه محاسبات سامانه پایش برنامه عملیاتی

Related imageکلیپ آموزشی نحوه تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی(کلیپ شماره 15)

Related image کلیپ آموزشی نحوه خوداظهاری و ارزیابی انطباق برنامه عملیاتی اختصاصی(کلیپ شماره 16)


تاریخ بروز رسانی:   6 امرداد 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >