مصوبات شورای عالی اداری

1397/12/4 0:0

 

مصوبه واگذاری فعالیت ها و اختیارات ستادی به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

کلمات کلیدی:
واگذاری.فعالیت.ها    

تاریخ بروز رسانی:   28 اسفند 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >