آیین نامه ها

1397/11/29 0:0

1-آیین نامه داخلی هیأت امناء دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی

اصلاحیه1

2-آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی

اصلاحیه2

3-آیین نامه اداری استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته

اصلاحیه3

4-آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت

اصلاحیه4

5-آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

اصلاحیه5

6-آیین نامه تشکیل هیأت عالی جذب مصوب 1387

7-آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پذیرش دانشجوی خارجی

8-آیین نامه اجرایی ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اعتبارات پژوهشی

9-آیین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی مصوب سال 1379

کلمات کلیدی:
مالی     معاملاتی     آیین.نامه     هیأت.عالی     شورای.انقلاب.فرهنگی     اعضاء.هیأت.علمی    
کارکنان     جامع    

تاریخ بروز رسانی:   9 اسفند 1397

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >